top of page

Group

Public·8 members

Ingilis Dili Qrammatikasi Pdf 125


Ingilis Dili Qrammatikasi Pdf 125
Ingilis dili qrammatikası, ingilis dilinin quruluşunu, qaydalarını və istifadəsini izah edən elm sahəsidir. Ingilis dili qrammatikası, ingilis dilini öyrənmək və mükəmməl bilmək istəyən hər kəs üçün vacibdir. Ingilis dili qrammatikası, müxtəlif mövzuları əhatə edir, məsələn: isimlər, sifətlər, fəillər, zərf, hal, zaman, cümlə quruluşu, söz birləşmələri və s.


Download Zip: https://tweeat.com/2w40sW


Ingilis dili qrammatikasını öyrənmək üçün bir çox mənbələr mövcuddur. Bunlardan biri də pdf formatında olan qrammatika kitablarıdır. Pdf formatı, elektron cihazlarda asanlıqla oxuya və yükləyə biləcəyiniz bir fayl formatıdır. Pdf formatında olan qrammatika kitabları, ingilis dili qrammatikasının bütün mövzularını ətraflı və aydın şəkildə izah edir və həmçinin müxtəlif test və məşqlər təklif edir.


Bu məqalədə sizin üçün seçdiyimiz ingilis dili qrammatikası pdf kitablarından bəhs edirik. Bu kitablar, ingilis dilinin özünü mäxsus fonetik və qrammatik quruluşunu öyrətmir, habelә Azәrbaycan Respublikası Tәhsil Nazirliyinin tәsdiq etdiyi proqram vә dәrsliklәr әsasında hazırlanmışdır. Bu kitablar, DİM-in (TQDK) keçirdiyi qәbul imtahanlarında iştirak etmәk istәyәn abituriyent vә bakalavrlar, hәmçinin orta mәktәb şagirdlәri vә ingilis dilini fәrdi şәkildә öyrәnmәk istәyәnlәr üçün nәzәrdә tutulmuşdur.


Ingilis Dili Qrammatikasi Pdf Kitablarının Siyahısı

  • : Bu proqram, ingilis dili qrammatikasının 1000-dәn çox çalışması tәklif edir vә sizә ingilis dilinizin inkişafında kömәk olacaq. Bu proqramı iOS vә Android platformalarında pulsuz yüklәyә bilersiniz.  • : Bu pdf kitabı, M.HƏúimov tәrәfindƏn yazılmışdır vƏ 2019-cu ildƏ nƏúrlƏnmiúdir. Bu kitabda ingilis dili qrammatikasının müxtƏlif mövzuları Ətraflı vƏ aydın úƏkildƏ izah edilir. HƏr mövzuda istifadƏ edilƏn nümunƏlƏr DİM-nin müxtƏlif illƏrdƏ keçiridyi test imtahanlarının Əsasında hazırlanmışdır.  • : Bu pdf kitabı, Kayzen adlı bir internet saytında mövcuddur. Bu kitabda ingilis dili Əlifbası haqqında qısa mƏlumat verilir vƏ ingilis dilinin fonetikasından bƏhs edilir. Bu kitab, ingilis dilinin danışıq sƏslƏrini öyrƏnmƏk istƏyƏnlƏr üçün faydalıdır.
Yuxarıda göstərilən ingilis dili qrammatikası pdf kitabları, sizə ingilis dili qrammatikasını öyrənməkdə kömək edə bilər. Bu kitabları yükləyib oxumaq üçün yuxarıdakı linklərə klikləyin. Ingilis dili qrammatikasını öyrənmək üçün uğurlar arzulayırıq!
  • About

    Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

    Group Page: Groups_SingleGroup
    bottom of page